Vergoedingen

Contractvrij

Ik heb er voor gekozen om geen contracten af te sluiten met zorgverzekeraars. Dit omdat ik me, samen met veel andere hulpverleners niet kan vinden in de groeiende invloed van de zorgverzekeraars via deze contracten op het behandelproces. Ik werk zoals dat heet ‘contractvrij’. Meer informatie hierover vindt u hier. De zorg die de praktijk levert (specialistische geestelijke gezondheidszorg of SGGZ) valt binnen het basispakket van de ziektekostenverzekering. De mate van vergoeding echter is afhankelijk van het type polis dat u heeft. Heeft u een ‘zuivere restitutiepolis’ dan wordt de behandeling (met uitzondering van uw eigen risico) doorgaans geheel vergoed. Beschikt u daarentegen over een een ‘naturapolis’ dan verschillen de mate van vergoedingen tussen zorgverzekeraars behoorlijk (51%-70%). Een overzicht van de verschillende zorgverzekeraars en de mate waarin zij vergoeden vindt u hier. Om te voorkomen dat u voor verrassingen komt te staan raad ik u aan om voor aanmelding contact op te nemen met uw zorgverzekeraar zodat u goed op de hoogte bent van uw situatie en eventueel van polis wisselt (kan tot eind december).

Tarieven

Vanaf 1 januari 2022 wordt het zorgprestatiemodel ingevoerd. In dit nieuwe model worden behandelingen niet meer als traject afgerekend, maar als losse zorgprestaties waarbij het type en de duur van het consult het tarief bepalen. Hierbij wordt bij De Singel uitgegaan van de tijd die in de agenda is gepland. Wilt u weten wat er voor u verandert lees dan hier verder. Wilt u meer weten over het zorgprestatiemodel dan vindt u hier de patiëntenfolder. 

De Singel volgt de tarieven voor specialistische zorg zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). U kunt deze hier vinden. De nota wordt aan u verstuurd en u betaalt deze rechtstreeks aan De Singel. U kunt de nota indienen bij uw zorgverzekeraar om deze kosten te declareren. Wanneer uw verzekering niet het volledige NZa-tarief aan u vergoedt, zult u een deel zelf moeten betalen. In dat geval kan ik met u, voorafgaand aan de behandeling, een betalingsregeling treffen. Dit om te voorkomen dat u  ineens voor hoge kosten komt te staan. 

Meer over tarieven Overig Zorgproduct (OZP) en zelfbetalers vindt u hier.

No show of het te laat afzeggen van afspraken

De praktijk hanteert voorwaarden en tarieven voor no-show en te laat afgezegde afspraken. Wilt u een afspraak afzeggen, hetgeen via telefoon of e-mail kan, doe dit dan minimaal 24 uur van te voren. Bij niet- of niet tijdig afzeggen wordt er 65 euro in rekening gebracht. Mocht ik niet bereikbaar zijn op het moment dat u contact zoekt, spreek dan een voicemail in of stuur een e-mail.

Voor betalingsvoorwaarden lees hier verder.

Klachtregeling

Als vrijgevestigde psychotherapeut ben ik aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP). Mocht u ontevreden zijn over de behandeling dan is dat een belangrijk punt om met elkaar te bespreken. Mocht u het gevoel hebben dat we hier onvoldoende uitkomen, dan zou bemiddeling door een collega nog een optie kunnen zijn. In het geval dat dit onvoldoende werkt of u hier onvoldoende vertrouwen in heeft dan kunt u gebruik maken van de klachten- en geschillenregeling van de LVVP. Hoe dit in zijn werk gaat kunt u hier lezen.

Overige informatie

Clientenfolder LVVP 2022

Privacy informatie voor cliënten

Privacy statement Niels van de Ven

Kwaliteitsstatuut Niels van de Ven